Czym jest księga znaku?

projektowanie książki znaku

Wielu grafików, zarówno doświadczonych, jak i początkujących zastanawia się nad tworzeniem księgi znaków. Brzmi to tajemniczo, jednak może okazać się bardzo pomocne zarówno dla grafika, jak i dla klienta zamawiającego u niego prace. Dzięki niej można przedstawić klientowi sposób tworzenia znaku, logo, jego znaczenie oraz użytą kolorystykę, co pozwala lepiej zrozumieć wykonaną przez grafika pracę.

Rodzaje księgi znaku

Księgę znaku można podzielić na dwa rodzaje – podstawową i rozszerzoną. Podstawowa wersja jest prosta i posiada jedynie najważniejsze wiadomości związane ze znakiem. W prostszej księdze znajdują się także przykłady zastosowania danego znaku. W wersji drugiej, zwanej również rozbudowaną zawarte są zapisy poszerzające wiedzę o znaku, jego użyciu, zasady i możliwości użycia oraz przykłady wizualne, które pomagają klientowi zobrazować sobie ewentualne działania.

Podstawowa księga znaku

Podstawowa wersja księgi znaku składa się z siedmiu części. Muszą one zostać koniecznie w niej zawarte, w przeciwnym razie nie spełni ona dobrze swojego zadania. Pierwszą informacją, która powinna się w niej znajdować jest opis znaczenia znaku. Drugą opis budowy znaku, trzecią opis kolorystyki znaku z zaznaczeniem czemu użyto akurat takich barw. Kolejne elementy to: pole ochronne znaku, opis polecanych czcionek i tła, wersje monochromatyczną oraz opis czcionek i tła, które nie będą pasowały do znaku.

Rozbudowana księga znaku

W rozbudowanej księdze znaku powinny koniecznie znaleźć się punkty z jej wersji podstawowej, które mogą być nawet szerzej rozpisane. Jednocześnie niezbędne jest również poszerzenie jej o opis użycia wykonanego znaku na wizytówkach, samochodach, stoiskach reklamowych, artykułach biurowych oraz podanie maksymalnej standaryzacji znaku.

Sens posiadania księgi znaku

Sens tworzenia księgi znaków zależny jest od sytuacji oraz zapotrzebowania klienta na dodatkowe wyjaśnienia. Z pewnością księga znaku pozwala wyróżnić się grafikowi na tle innych klientów. Pozwala to zaprezentować się grafikowi i przedstawić dokładną wizję znaku, którego klient potrzebuje.